Parsiyel (Parça) Eşya Taşımacılığı

Parsiyel Eşya Taşımacılığı

Parsiyel, en basit tanımıyla kısmi demektir. Yani, herhangi bir şeye ait parçaların tamamı değil de (bu taşıma şekline de komple yük taşımacılığı denmektedir), bir kısmı, bir parçası anlamına gelmektedir. Lojistik ve nakliye sektöründe sıklıkla kullanılan bir terimdir.

Parsiyel Taşımacılık Nedir ve Nasıl İşler?

Parça eşya taşıma kavramının ortaya çıkmasının sebebi, farklı müşterilere ait, aynı ya da birbirine çok yakın noktalara ulaştırılması gereken, ancak bir taşıma aracını doldurmayan yüklerin ya da eşyaların bir arada (aynı tır, kamyon, kamyonet vb. araçlarla) taşınabilmesini sağlamaktır. Bu tip taşımacılık işlemine de parsiyel taşımacılık denmektedir ve müşteri başına düşen maliyet çok daha ekonomik olmaktadır.

İşlevsel olarak kargo taşımacılığı yapan firmalarla aynı işlemi yapsalar da parsiyel taşımacılık, kargo firmalarının verdiği hizmetten daha düşük maliyette ve daha farklı olmaktadır.

Parça eşya taşıma süreçlerinde, müşterilerimiz (eşya sahibi) taşıma talebinde bulunduktan sonra, firmamız bu işlemi gerçekleştirecek personelini, müşterinin eşyasının bulunduğu mekana yönlendirmektedir.Firmamız personeli taşınacak yükü yerinden almaktadır. Şayet yük/eşya demonte hale getirilmesi gereken bir malzeme ise, personelimiz tarafından uygun şekilde sökülmekte ve ambalajlanmaktadır. Aynı bakış açısıyla, malzeme sahibine teslim edilirken ambalajından çıkartılarak ve montajı tamamlanarak teslimatı yapılmaktadır.Müşteriden teslim alınmış, ambalajı sağlam şekilde yapılmış eşya firmamız deposuna getirildikten sonra, aynı güzergahı paylaşacak diğer yüklerle birleştirilmekte ve araca yüklenmektedir. Bu yükleme işlemi belli bir düzene ve güzergah planına göre yapılmaktadır.

En son teslimat adresine götürülecek malzemelerin yükleme işlemi ilk önce yapılmakta ve aracın dip kısmında bulunmaktadır. Diğer yandan, sahibi farklı olan her yük ya da malzeme bölmelerle birbirinden ayrılmaktadır, bu sayede eşyaların birbirine karışması engellenmektedir. Bu işlemler sonrasında, araç yola çıkarak her teslimat adresine uğramakta, eşyaları/yükleri sağlam bir şekilde sahibine teslim etmektedir. Fiyat açısından, ülkemizdeki en avantajlı nakliye çeşidi parsiyel taşıma şeklidir. Komple yük taşımacılığında, bir nakliye aracının tamamı kiralanırken, parsiyel taşıma şeklinde eşyanın ölçüsüne, ağırlığına ve sayısına göre yer kiralaması yapılmaktadır.

Parsiyel Taşımacılık Türleri Nelerdir?

Parsiyel eşya taşıma hizmetinin farklı türleri bulunmaktadır. Bunlar karayolu, deniz yolu, havayolu, demir yolu taşımacılık hizmetleridir. Karayolu taşımacılığı en yaygın kullanılan parsiyel taşımacılık türüdür. Teslimatların güzergah planına göre, kara araçları gerekli yolculuğu ve dağıtımı yapmaktadırlar.

Yükleme ve teslimat işlemleri, eşya sahibinin kapısından ya da nakliye firmasının deposundan yapılmaktadır. Karayolu taşımacılık hizmetinde, bekleme ve ardiye masrafları kayda değer seviyelerde olmaktadır. Parsiyel eşya taşıma işleminde, varış yerine ait yerel masraflar teslimat şekline göre değişirken, komple yük taşımacılığında lokal masraflar denilen varış yeri yerel masrafları çok daha yüksek seviyelerde olmaktadır.

Havayolu taşımacılığında da genellikle parsiyel eşya taşınmaktadır. Yükleme işlemi havalimanlarından yapılmaktadır. Şayet, teslimat yurt dışına yapılacak ise, taşınacak malzemenin gümrük işlemlerinin de tamamlanmış olması gerekmektedir.

Demiryolu taşımacılığı, günümüzde artık çok tercih edilmeyen bir taşımacılık türüdür. Diğer taşımacılık türlerine göre daha yavaş işlediğinden, teslimat zamanının önemli olduğu parsiyel taşımacılık işlemlerinde kullanılmamaktadır. Demiryolu taşımacılığında, vagonun kısmi olarak kiralanması söz konusudur.Denizyolu yük taşımacılığı, yurtiçi parsiyel yük nakliyelerinden ziyade, yurt dışı taşımacılığında tercih edilmektedir. Gümrükleme işlemleri yapılmış malzemelerin, ülkemizdeki limanlardan yüklemesi, gümrüklü olan gemiler aracılığıyla sağlanmaktadır. Deniz yolu taşımacılığı, hem kapalı konteyner içinde hem de açık yük taşıması seçenekleri ile yapılabilmektedir.

Parsiyel Yük Hesabı

Parsiyel ya da tam yük taşımacılığında, taşıması yapılacak malzemenin ağırlık ve hacim bilgileri oldukça önemlidir. Karayolu taşımacılık alanında, parsiyel yüklerin ya da eşyaların hesapları yapılırken, lademetre, ağırlık ve metreküp ölçüleri kullanılmaktadır. Parsiyel taşınacak bir eşyanın metreküp birim hesabı, eşyanın en-boy-yükseklik değerlerinin çarpılması ile hesaplanmaktadır.

Etiketler: